Πανεπιστήμιο: Ποιοι φταίνε για τη μη μετονομασία του Τμήματος ΔΠΦΠ; Αλληλογραφία και ανταλλαγές κατηγοριών σχετικά με τις ευθύνες που το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων δεν μετεξελίχθηκε ποτέ σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

4171

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία που γίνεται αυτήν την περίοδο, σχετικά με τις προσπάθειες μετεξέλιξης του Τμήματος ΔΠΦΠ του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει στο Αγρίνιο. Πρόκειται για προσπάθειες που όσες φορές κι αν έγιναν δεν τελεσφόρησαν με αποτέλεσμα ουσιαστικό το Τμήμα να παραμένει μετέωρο, να ανήκει μεν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πάτρας, αλλά να μην μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των φοιτητών του Τμήματος, που όμως έχει μείνει αίτημα, άνω την ίδια στιγμή το συμπέρασμα πουν βγαίνει ένιαι πως στις προθέσεις της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου της Πάτρας είναι μάλλον η κατάργηση του ή στην καλύτερη περίπτωση του η υπαγωγή του στην Σχολή Θετικών Επιστημών.

Έτσι, ιδιαίτερη σημασία αποκτά αυτές τις μέρες η αποκάλυψη της αλληλογραφίας μεταξύ φοιτητή, πτυχιούχου προφανώς του συγκεκριμένου Τμήματος με το Τμήμα Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Στην συγκεκριμένη υπηρεσία τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την μετονομασία του Τμήματος ΔΠΦΠ σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος , την προοπτική ένταξης των πτυχιούχων του τμήματος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), καθώς και τον καθορισμό των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων,  και η απάντηση που δόθηκε έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά από το ποιά σκοπιά ο καθένας την ερμηνεύει.

Αναφέρεται συγκεκριμένα πως «ύστερα από την, σε εφαρμογή της προσπάθειας για εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (πδ 89/2013/ΦΕΚ130Α΄), το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων εντάχθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, χωρίς ωστόσο μεταβολή του τίτλου του αλλά και της αποστολής του.

Ύστερα από την, κατά τα ως άνω, ένταξή του, δεν υπεβλήθη αίτημα μετονομασίας του εν λόγω Τμήματος από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει.

Περαιτέρω, και σε ότι αφορά το αίτημά σας για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του τμήματος, σας γνωρίζουμε ότι στις διατάξεις του νυν ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την Ανωτάτη Εκπαίδευση (ν.4009/2011/ΦΕΚ195Α΄) δεν περιλαμβάνεται ρύθμιση για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων.

Σύμφωνα ωστόσο με τη, μέχρι την έκδοση του ν. 4009/201, ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982/ΦΕΚ 87 Α΄ όπως είχε τροποποιηθεί), η αρμοδιότητα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για θέματα επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων πανεπιστημιακών τμημάτων συνίστατο στην έκδοση, με προσυπογραφή του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη των Συμβουλίων Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της οικείας Συγκλήτου, σχετικού προεδρικού διατάγματος, στο οποίο ενδεικτικά αναφέρονταν οι δραστηριότητες τις οποίες οι συγκεκριμένοι πτυχιούχοι μπορούσαν να αναπτύξουν και οι φορείς στους οποίους θα μπορούσαν να απασχοληθούν.

Εν προκειμένω, ρυθμίσεις για την κατά τα ανωτέρω επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος, περιλαμβάνονται στις περί αποστολής του Τμήματος διατάξεις του ιδρυτικού του διατάγματος (άρθρο 2, παρ. 1 και 2, εδ. Α του πδ 96/1998/ΦΕΚ 85Α΄).

Ωστόσο, η εν λόγω διαδικασία δεν πρέπει να ταυτίζεται, σύμφωνα και με πάγια επί του θέματος νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων (με την έννοια της θεσμοθέτησης ενός αυστηρού πλαισίου για την άσκηση δραστηριοτήτων), ο οποίος γίνεται από τους οικείους κατά πεδίο αρμοδιότητας φορείς (υπουργεία, επιμελητήρια), με την προβλεπόμενη κάθε φορά διαδικασία και σε εξουσιοδότηση ειδικών διατάξεων.

Τέλος, και όσον αφορά την ένταξη πτυχιούχων πανεπιστημιακών σχολών σε επιμελητήρια, φορείς διαπίστευσης και εν γένει επαγγελματικούς φορείς, σας γνωρίζουμε ότι αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των φορέων, των συλλόγων αποφοίτων και των οικείων πανεπιστημιακών οργάνων στο πλαίσιο της ισχύουσας κατά περίπτωση σχετικής νομοθεσίας.»

 

Φοιτητές στους οποίους έχει περιέλθει η απάντηση αυτή, δηλώνουν πως είναι το Πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο που φέρει την κύρια ευθύνη για την στασιμότητα αυτή. Η διαπίστωση αυτή όμως απαλλάσσει, τόσο τους ανθρώπους του συγκεκριμένου Τμήματος, όσο  -και αυτό είναι το σημαντικότερο- τα Πανεπιστήμια των Ιωαννίνων και των Πατρών. Ειδικά το πρώτο είχε υπό την ευθύνη του το Τμήμα για μια δεκαετία, ενώ άλλα δυόμιση χρόνια το Τμήμα λειτουργεί «υπό την σκέπη» του Πανεπιστημίου Πατρών! Για όλα λοιπόν φταίει το αυτόνομο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, που λειτούργησε από το 2011 μέχρι τον Ιούνιο του 2013!

Τη στιγμή μάλιστα που σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ενώ υπήρχαν πολύ σοβαρά ζητήματα προς επίλυση ήταν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, που έστειλε φάκελο στο Υπουργείο Παιδείας, προτείνοντας την μετεξέλιξη του Τμήματος σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Ακολούθησε όμως η κατάργηση του αυτόνομου Πανεπιστημίου και η όλη διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή προφανής, από μια, όπως όλα δείχνουν, απρόθυμη Πρυτανεία, που προς το παρόν ασχολείται και πιέζει μόνον για την μεταφορά των τριών Τμημάτων του Αγρινίου και σε καμιά περίπτωση για την αναβάθμιση τους.

 

Μάλιστα από μερίδα προφανώς πτυχιούχων έχει ξεκινήσει και μια διαδικασία διανομής της απάντησης αυτής και σε τοπικούς φορείς, ζητώντας «τις ενέργειες τους» επιρρίπτοντας  παράλληλα ευθύνες στο τοπικό Πανεπιστήμιο, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις.

«Ο φοιτητής θα κερδίσει με την μετονομασία και όχι την μεταφορά»

Αναφέρουν για παράδειγμα πως  το 2012 είχαν γίνει οι δέουσες ενέργειες  αναφορικά με τη μετονομασία του Τμήματος και την σύνδεσή του με το ΤΕΕ. Από το καλοκαίρι όμως του 2012 και πέρα ουδεμία.

«Όπως γνωρίζετε, παράγραφος 6 άρθρο 7 Ν. 4009/2011 τίποτα (μετονομασία, κατάργηση, μεταφορά ΑΕΙ κλπ)  δεν γίνεται, αν δεν γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο του εκάστοτε Πανεπιστημίου  ύστερα απο πρόταση της Συγκλήτου του. Άρα λοιπόν το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας ύστερα απο πρόταση της Συγκλήτου του αποφάσισε την κατάργηση κάποιων Τμημάτων του και την ένταξη κάποιων άλλων στο Πανεπιστήμιο Πατρών η οποία και υλοποιήθηκε με το Σχέδιο Αθηνά.

Γιατί λοιπόν η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας πρότεινε μόνο τα παραπάνω στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και δεν προχώρησε και στην πρόταση για μετονομασία του Τμήματος αφού ήδη είχαν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες (αλλαγή προγράμματος Σπουδών, απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, απόφαση Φοιτητικού Συλλόγου κλπ) εκ μέρους του Τμήματος; Δεν είχε κοινοποιήσει την απόφασή της η Γενική Συνέλευση και ο Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας; Την κράτησαν για τον εαυτό τους; Δεν είχε κοινοποιήσει την απόφαση του της Γενικής Συνέλευσης και του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος , περί αλλαγής του ονόματος, η Σύγκλητος στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας; Η μήπως η ΑΔΙΠ η οποία συναποφάσιζε με το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας για τα παραπάνω είχε διαφορετική γνώμη;

Εν κατακλείδι, ναι έχει μεγάλη ευθύνη το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας για τον χειρισμό του θέματος του ονόματος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και την ένταξή του στο ΤΕΕ (χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για την επίλυση του χρονίζοντος αυτού θέματος), αλλά μεγάλη ευθύνη έχει και το υφιστάμενο προσωπικό του Τμήματος, υπό την διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών, που δεν φροντίζει μέσω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και Φοιτητικών Συλλόγων να φέρει το θέμα προς συζήτηση, αυτή τη φορά, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών όπως έπραξε και με το θέμα της μεταφοράς του Τμήματος; Ποιός νομίζετε ότι κόπτεται να μεταφερθεί το Τμήμα στη Πάτρα; Οι φοιτητές; Τι έχει να κερδίσει ο φοιτητής από μια τέτοια μεταφορά; Ο φοιτητής κερδίζει με τη μετονομασία του Τμήματος. Ο φοιτητής κερδίζει με την σύνδεση του Τμήματος με το ΤΕΕ και την κατοχύρωση των επαγγελματικών του δικαιωμάτων. Γιατί η πρόταση της μετονομασίας του Τμήματος δεν προηγήθηκε της πρότασης της μετακίνησης του; Είναι η δεν είναι παλαιότερη σαν αίτημα; Ο φοιτητής κερδίζει με τη συμφωνία  του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών και της ΑΔΙΠ περί της μετονομασίας του Τμήματος, του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων και της σύνδεσης του Τμήματος με το ΤΕΕ (σελίδα 2 πάνω μέρος στο επισυναπτόμενο), η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του αντίστοιχου ΠΔ

Αιχμηρή απάντηση Τσιχριτζή

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ήταν ένας από τους φορείς που προ ολίγων ημερών απάντησαν στις αιτιάσεις αυτές με αφορμή και το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, που έχει διανεμηθεί σε τοπικούς φορείς.

Ο Παναγιώτης Τσιχριτζής, πρόεδρος του Επιμελητηρίου απάντησε συγκεκριμένα:

«Σε συνέχεια του από 2/11/2015 ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου περί του Τμήματος «Μηχανικών Περιβάλλοντος» Αγρινίου, επισημαίνουμε ότι όπως προκύπτει από το έγγραφο του Υπουργείου καμία σχέση δεν έχει το πρώην Πανεπιστήμιο Αγρινίου αλλά σαφέστατα το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο οποίο ασμένως επιτύχατε να ενταχθείτε, με τις χίλιες δυο υποσχέσεις του και να μεταφερθείτε  προκειμένου να υφαρπάξουν τη συναίνεσή σας και την ψήφο σας.

Τέλος μου κάνει εντύπωση το μένος σας και η προσπάθειά σας παραπληροφόρησης κατά του πρώην Πανεπιστημίου Αγρινίου-Δυτικής Ελλάδος όταν αυταπόδεικτα άλλοι είναι οι υπαίτιοι.»

4171

 

One Response to Πανεπιστήμιο: Ποιοι φταίνε για τη μη μετονομασία του Τμήματος ΔΠΦΠ; Αλληλογραφία και ανταλλαγές κατηγοριών σχετικά με τις ευθύνες που το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων δεν μετεξελίχθηκε ποτέ σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

 1. Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ λέει:

  Αγαπητοί κύριοι,
  Αναφορικά με το άρθρο σας σας ενημερώνω ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα παρουσιάζετε, όπου σαφώς λαμβάνετε θέση υπερ του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και του ΤΕΕ.
  Στα πλαίσια λοιπον της αμεροληψίας και της αντικειμενικής πληροφόρησης των αναγνωστών σας θα επιθυμούσα να δημοσιεύσετε τις πλήρεις επιστολές με τη σειρά κοινοποιήσεώς τους:
  Νόμος 4009/2011.
  Εξωτερική αξιολόγηση (7-4-2012).
  Επιστολή 4 απάντηση του Υπουργείου Παιδείας (18-9-2015).
  Επιστολή1 (2-11-2015) προς το ΤΕΕ.
  οι οποίες έχουν σταλεί εκ νέου με e-mail στην εφημερίδα σας.
  Θα ήθελα επίσης να δημοσιεύσετε και το περιεχόμενο του e-mail μου με το οποίο σας τις κοινοποίησα.
  Με εκτίμηση
  Ιωάννης Παπαπέτρου
  Επιστολή2 (4-11-2015) απάντηση απο το ΤΕΕ.
  Επιστολή3 (4-11-2015) απάντηση δική μου στους ισχυρισμούς του ΤΕΕ.

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>